O společnosti

Intersport je celosvětová síť specializovaných sportovních obchodů, které znají svůj trh
a své zákazníky. Korporace Intersport International byla založena v roce 1968. Dnes je zastoupena ve více než pěti tisících obchodech ve třiceti zemích světa.

V České republice je Intersport zastoupen společností Intersport ČR s.r.o., která je dceřinou firmou Intersport Austria GmbH a dále sítí prodejen provozovaných na bázi franšízingu.

Franšízantem prodejen v Klatovech a Chebu je společnost Lipema Sport s.r.o.,
která je holdingově propojená  se společností Donik 71 s.r.o. ( www.doniksport.cz )

INTERSPORT - základni informace